Stanisław Neblik - Fojerman Godej, czytej a pisz po ślonsku
 
Ô mie
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Linki
Fraszki a powiedzynia
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Fraszki a powiedzynia IV
Tłōmaczynia
Fraszki a ppwiedzynia V
Zwyrtki
Dlo dziecek
Tłōmaczynia II
Zwyrtki II
Dlo dziecek II
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek III
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Limeryki III
Ślabiczka
Wiersze roztomańte
Limeryki IV
Wiersze roztomańte II
Limeryki V
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Kiczka
Strasburg 2019
Gōrnoślōnsko Tragedyjo
Maluzymy giskana
Kōnkurs Ślōnsky Poezyje
Grabowina, moji gniozdo
Ślōnsk znany a niyznany
Inksi ô nas
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany


2005.07.27


Frela


We wsi miyszko fajno frela, co wołajóm na nia Ela.

Nic tyj Eli niy brakuje i Francika tyż szteruje.

Chciołby zagodać do Ele, bo ón niy mo swojij frele,

ale Francik sie gańbuje i yno sie oblizuje.

Idzie Francik z baru w nocy, Ela mu po głowie loce,

widzi światło tam w łaziynce: możno óna myje rynce?

Abo inksze czynści ciała, może bydzie sie kómpała?

Piwo z głowie zaszumialo i rozum mu odebrało.

Za płotym tam stróm stoi, obejrza se piersi twoji,

yno trocha ciepna okiym i se pójda dali potym.

Zaroz bydzie ón za płotym, aż tu trzimie coś galoty,

sztacheta mo w nogawicy, już pod płotym z bólu ryczy.

Nogawica rozerwano i szczaskane mo kolano.

Słyszy Ela, jak coś czasło i wartko zgasiyła światło.

Owijo sie do ryncznika, widzi w zegródce Francika.

Idzie po chlyb Francik rano, odarte całe kolano.

Posłała go po chlyb matka, to ón poszoł w krótkich batkach.

Nazod wraco Francik z chlebym, a na kole Ela jedzie:

Był żeś wczora zaś ożarty, żeś przegroł galoty w karty?

Coś to zrobiył w te kolana, chyba piyłżeś aż do rana?

Francik głowa yno spuściył i kalup sie du dóm puściył.

Nic Eli niy odpowiedzioł, cały tydzień w dóma siedział.

Chodziył yno do roboty, żeby fóndnyć se galoty,

niy był w barze, czy w kościele, żeby kajś niy trefić Ele.

Jak chcesz poznać jakoś frela, weź na lody jóm w niedziela,

abo kup jakigo kwiatka i powiydz, że chcesz sie spotkać.

Możesz wziónś jóm na zabawa, abo kajś na jako kawa.

Niy trzeba zachodu wiela, żeby spotkać jakoś frela.

Szeptniesz ji coś na uszko i zabije ji serduszko,

jak sie ji spodobosz może, óna sama ci pokoże...


Fojerman

 
Copyright (c)2009-2023 {Stanisław Neblik - Fojerman}