Stanisław Neblik - Fojerman Godej, czytej a pisz po ślonsku
 
Ô mie
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Linki
Fraszki a powiedzynia
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Fraszki a powiedzynia IV
Tłōmaczynia
Fraszki a ppwiedzynia V
Zwyrtki
Szpacyjka
Dlo dziecek
Tłōmaczynia II
Zwyrtki II
Dlo dziecek II
Zwyrtki III
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek III
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Limeryki III
Ślabiczka
Wiersze roztomańte
Limeryki IV
Ślabiczka II
Wiersze roztomańte II
Limeryki V
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Kiczka
Strasburg 2019
Gōrnoślōnsko Tragedyjo
Grabowina, moji gniozdo
Inksi ô nas
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany

 2010.02.10


Karnawał we chlywie


Stoji stary kóń we chlywie

I mierznie mu sie okropnie.

Łepóm tak krynci i ziywie,

Czasym w słómie szłapóm kopnie.


Nie chcóm kónia wziónś do pola,

Bo za oknym meter śniega,

Tóż to jeszcze nie ta pora.

Jakoś czas se zajónć trzeba.


Zarżoł kóń na cały chlyw:

Przeca kóńczy sie karnawał,

Tóż stowejcie, bo trza by

Zrobić se jako zabawa.


I już klacz pod parza trzimie

I wywijo naokoło.

Żodyn w chlywie już nie drzimie.

Wszyscy bawióm sie wesoło.


Kokot zapioł im do taktu.

Już tańcuje cielik z krówóm,

A za nimi kaczor z kaćzkóm

Tyż „kaczuszki” kryncóm zdrowo.


Z drugij stróny przed chlywikym,

Tańcuje też jedna pora:

To wywijio z wielkim kwikym

Wieprzek i jego maciora.


Tańcujóm już wszyscy, wszyndy.

W stodole sie trzynsóm wrota.

Kury zeskoczyły z grzyndy

I sie pieróm o kokota.


Jak sie bawić, kóń pokozoł.

Tak do rana tańcowali.

I im teraz warcij możno

Wiosna przidzie, a śniyg staji.


Wszyscy w chlywie radzi sóm,

Yno kokot jakiś w złości,

Przedeptuje z kónta w kónt,

Bo mu kury kożóm pościć.


Fojerman

 
Copyright (c)2009-2024 {Stanisław Neblik - Fojerman}