Stanisław Neblik - Fojerman Godej, czytej a pisz po ślonsku
 
Ô mie
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Linki
Fraszki a powiedzynia
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Fraszki a powiedzynia IV
Tłōmaczynia
Fraszki a ppwiedzynia V
Zwyrtki
Dlo dziecek
Tłōmaczynia II
Zwyrtki II
Dlo dziecek II
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek III
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Limeryki III
Ślabiczka
Wiersze roztomańte
Limeryki IV
Wiersze roztomańte II
Limeryki V
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Kiczka
Strasburg 2019
Gōrnoślōnsko Tragedyjo
Maluzymy giskana
Kōnkurs Ślōnsky Poezyje
Grabowina, moji gniozdo
Ślōnsk znany a niyznany
Inksi ô nas
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany


2019.03.05


Podziel sie sobōm, styknie nōm ôbōm


Bōł żech ôtok ôddać krew, a dostoł żech przi tymu taki piykny czerwiōny heft. Rozważowoł żech, co by z nim zrobić, bo przeca terazki pisze sie głōwnie na kōmputerze? Prziszoł żech na to, że jo niy mōm żodnych tekstów pisanych ryncznie. A możno by tak co napisać? Tak żech uznoł, że zaczna pisać nowo ”ksiōnżka” w tym hefcie. Tytuł już mōm „Podziel sie sobōm, styknie nōm ôbōm”. Je to hasło, co żech go wymyślōł pora lot tymu, jak żech sie zarejestrowoł na dawce szpiku. A treść? Jeszcze sōm niy wiym. Na pewno moji teksty, na pewno po ślōnsku, trocha tekstōw z miszmaszu, trocha z giskany, ale tyż ze szuflody. Jedyny warōnek: teksty majōm być krōtki, niy dłōgsze, jak na jedna strōna, coby szło na wartko co przeczytać, bez szkartowanio.


Co potym zrobia z tōm „ksiōnżkōm”? Na razie jeszcze niy wiym. Piyrsze musza jōm napisać, a to może trwać tydziyń, a może dziesiynć lot. Możno ôstawia se jōm na pamiōntka, możno kōmu podaruja. Na pewno niy byda za nia broł kasy, ale tyż za darmo jōm żodnymu niy dōm. :)


Tōż na razie zaczna pisać swoja ksiōnżka a na Giskanie Fojermana roz za czas wciepna jaki zdjynci, jak żech je daleko.


Fojerman


http://www.dkms.pl/pl

 
Copyright (c)2009-2023 {Stanisław Neblik - Fojerman}