Stanisław Neblik - Fojerman Godej, czytej a pisz po ślonsku
 
Ô mie
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Linki
Fraszki a powiedzynia
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Fraszki a powiedzynia IV
Tłōmaczynia
Fraszki a ppwiedzynia V
Zwyrtki
Szpacyjka
Dlo dziecek
Tłōmaczynia II
Zwyrtki II
Dlo dziecek II
Zwyrtki III
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek III
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Limeryki III
Ślabiczka
Wiersze roztomańte
Limeryki IV
Ślabiczka II
Wiersze roztomańte II
Limeryki V
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Kiczka
Strasburg 2019
Gōrnoślōnsko Tragedyjo
Grabowina, moji gniozdo
Inksi ô nas
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany

2009.05.08


Szkoła


W pyndziałek stanół Franek wesoły,

że dzisiej może zaś iś do szkoły,

bo ón już chodzi do piyrszej klasy,

hefty a ksiónżki mo w pukeltaszy.

Dzisiej ślabikorz ze sobóm biere,

bydzie sie uczół ślónskich literek.

Jutro, we wtorek majóm prziroda,

pójdóm do lasa, abo nad woda.

Rachunki majóm w szkole we strzoda,

uczóm sie dzielić, mnożyć, dodować.

We sztwortek Franek mo gimnastyka,

nie trza go prosić, że mo oblykać

bluza, galotki, trampki wygodne,

bo dzisiej bydóm grać we dwa ognie.

Dyć bół dopiyro tydnia poczóntek,

a już zaś kóniec, bo już je pióntek,

z całego tydnia bydzie powtórka,

klasówka zrobi dziecióm rechtorka.

Jutro, sobota, zaś bydzie fraj,

bydzie móg lotać se bele kaj,

popuszczać drachy, skokać po strómach.

W niedziela wiyncy trza siedzieć w dóma,

zrobić zadani, iś do kościoła.

Potym od nowa zaś czeko szkoła...


Fojerman 
Copyright (c)2009-2024 {Stanisław Neblik - Fojerman}