Stanisław Neblik - Fojerman Godej, czytej a pisz po ślonsku
 
Ô mie
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Linki
Fraszki a powiedzynia
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Fraszki a powiedzynia IV
Tłōmaczynia
Fraszki a ppwiedzynia V
Zwyrtki
Szpacyjka
Dlo dziecek
Tłōmaczynia II
Zwyrtki II
Dlo dziecek II
Zwyrtki III
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek III
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Limeryki III
Ślabiczka
Wiersze roztomańte
Limeryki IV
Ślabiczka II
Wiersze roztomańte II
Limeryki V
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Kiczka
Strasburg 2019
Gōrnoślōnsko Tragedyjo
Grabowina, moji gniozdo
Inksi ô nas
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany


2008.06.03


Niż wyruszysz w wielki świat


Ty, co rajzujesz po szyrokim świecie,

Żeby tam szukać piyknych strón,

Pamiyntej: Tyś je Ślónzok przecież,

A sam mosz swój ojcowski dóm.Nie styknie poznać wielki świat,

Zwiydzić Atyny, Paryż, Moskwa.

Po co daleko zaroz gnać?

Piyrsze trza świat za miedzkóm poznać.Tam, za tóm rzyczkóm, drugo wieś,

Poznać sómsiada, co za jedyn,

Już tela lot sam miyszkoł żeś,

A nic o wiosce swojij nie wiysz.Nie wiysz, kto miyszkoł sam przed Tobóm,

Jaki go spotkoł kedyś los.

Ty żeś na Ślónsku sie wychowoł,

A czy Ty jynzyk ślónski znosz?Nie ważne wiela kto rajzuje,

Wiela w paszporcie wizów mo,

Jak sie Ślónzokym kery czuje,

Tradycje ojców dobrze zno.Tóż, niż we świat daleki ruszysz,

i zrobisz autym setki mil,

To piyrsze, ziymi swojij, musisz

Poświyncić chocioż pora chwil.


Fojerman

 
Copyright (c)2009-2024 {Stanisław Neblik - Fojerman}