Stanisław Neblik - Fojerman Godej, czytej a pisz po ślonsku
 
Ô mie
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Linki
Fraszki a powiedzynia
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Fraszki a powiedzynia IV
Tłōmaczynia
Fraszki a ppwiedzynia V
Zwyrtki
Dlo dziecek
Tłōmaczynia II
Zwyrtki II
Dlo dziecek II
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek III
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Limeryki III
Ślabiczka
Wiersze roztomańte
Limeryki IV
Wiersze roztomańte II
Limeryki V
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Kiczka
Strasburg 2019
Gōrnoślōnsko Tragedyjo
Maluzymy giskana
Kōnkurs Ślōnsky Poezyje
Grabowina, moji gniozdo
Ślōnsk znany a niyznany
Inksi ô nas
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany

2006.12.29


O owieczce z jednym uchym

Opowiadani dostało wyrózniyni w kónkursie literackim "Naszo gowiydż" organizowanym przez Miejsko Bibliotyka w Jastrzymbiu


       Kedyś to chałupy budowało sie "systymym gospodarczym", to znaczy wszystko robiyło sie samymu, a yno mulorz i stolorz byli najmowani. Reszta wszystko robiyli handlagry, to je gospodorze sami. U nas tyż tak było, tata robiył kamiynie sóm, potym handlagrowol mularzowi, a mama mu pómogała. Tak to twało te stawiani chałupy pora lot, a jak już sie wkludziyli to przi chałupie były yno haziel, gnojok i studnia.

      Niy było tam jeszcze żodnych chlywików, ani szopów, a że czasy były ciynżki, jedzynio we sklepach było mało, na kartki i drogi, tóż trza było samymu coś uchować. U nas w doma chowało sie dycko prosiynta i barany, a raczyj owieczki. Gynsi i kurów tu niy licza, bo to tako drobnica.

      Jak żech spómnioł niy mieli my jeszcze chlywka na ta gowiydź, tóż trzimali my to w pywnicy. Tata zbiył chlywik z desek, co zostały z budowy i tam trzimali my prosia. Na wiyrchu, nad chlywkiym na grzyndach siedziały kury, a z boku kole tego chlywka na lańcuchu prziwiónzano była owieczka, a czasami dwie.

       Keroś noc śpiymy w doma, a naroz słychać taki ryk w pywnicy, owieczka sie drze, choćby jóm ze skóry obdziyrali. Ojciec leci do pywnice, ze świyczkóm, światła my tam jeszcze niy mieli, zaglóndo, a owieczka skocze, jak oszalało, łepóm trzynsie, cało we krwi. W piyrszej chwili tata niy wiedzioł, co sie stało. W kóńcu złapoł jóm za lańcuch, zaglóndo, a óna je bez ucha i krew pyrsko na wszystki stróny. Tata niy myśloł długo, yno łap koszula, potargoł i zawinył owieczce ucho szmatóm. Długo jeszcze potym beczała, ale w kóńcu sie trocha uspokoiła i tata móg sie rozejrzeć, co sie stało. Dziwo sie, a tam z boku z chlywika wystowo ryjok od prosioka. Tyn gizd wygryz dziura w desce, a owieczka nieostrożnie zbliżyła sie do tyj dziury i uchym mu pokiwała. To stykło, że ón jóm złapoł za te ucho i odgryz.

       Tak to zostali my właścicielami owieczki z jednym uchym. Rana sie zagoiła i długo jeszcze mieli my ta owieczka. Przeżyła niy jednego wieprzka i niy jedna porka młodych wychowała. Dziura w chlywiku tata zabiył deskóm i wieprzki tyż dali my tam chowali. W kóńcu postawiyli my murowane chlywiki przi chałupie i tam my trzimali te wieprzki, barany, gynsi i kury. Było tak do czasu, aż szkody górnicze zniszczyły te chlywiki, były spynkane i musieli my ich zbulić, bo groziły zawalyniym.


O owieczce z jednym uchym opowiedzioł Wóm ...


Fojerman 
Copyright (c)2009-2023 {Stanisław Neblik - Fojerman}