Stanisław Neblik - Fojerman Godej, czytej a pisz po ślonsku
 
Ô mie
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Linki
Fraszki a powiedzynia
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Fraszki a powiedzynia IV
Tłōmaczynia
Fraszki a ppwiedzynia V
Zwyrtki
Szpacyjka
Dlo dziecek
Tłōmaczynia II
Zwyrtki II
Dlo dziecek II
Zwyrtki III
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek III
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Limeryki III
Ślabiczka
Wiersze roztomańte
Limeryki IV
Ślabiczka II
Wiersze roztomańte II
Limeryki V
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Kiczka
Strasburg 2019
Gōrnoślōnsko Tragedyjo
Grabowina, moji gniozdo
Inksi ô nas
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany

2006.12.29


O owieczce z jednym uchym

Opowiadani dostało wyrózniyni w kónkursie literackim "Naszo gowiydż" organizowanym przez Miejsko Bibliotyka w Jastrzymbiu


       Kedyś to chałupy budowało sie "systymym gospodarczym", to znaczy wszystko robiyło sie samymu, a yno mulorz i stolorz byli najmowani. Reszta wszystko robiyli handlagry, to je gospodorze sami. U nas tyż tak było, tata robiył kamiynie sóm, potym handlagrowol mularzowi, a mama mu pómogała. Tak to twało te stawiani chałupy pora lot, a jak już sie wkludziyli to przi chałupie były yno haziel, gnojok i studnia.

      Niy było tam jeszcze żodnych chlywików, ani szopów, a że czasy były ciynżki, jedzynio we sklepach było mało, na kartki i drogi, tóż trza było samymu coś uchować. U nas w doma chowało sie dycko prosiynta i barany, a raczyj owieczki. Gynsi i kurów tu niy licza, bo to tako drobnica.

      Jak żech spómnioł niy mieli my jeszcze chlywka na ta gowiydź, tóż trzimali my to w pywnicy. Tata zbiył chlywik z desek, co zostały z budowy i tam trzimali my prosia. Na wiyrchu, nad chlywkiym na grzyndach siedziały kury, a z boku kole tego chlywka na lańcuchu prziwiónzano była owieczka, a czasami dwie.

       Keroś noc śpiymy w doma, a naroz słychać taki ryk w pywnicy, owieczka sie drze, choćby jóm ze skóry obdziyrali. Ojciec leci do pywnice, ze świyczkóm, światła my tam jeszcze niy mieli, zaglóndo, a owieczka skocze, jak oszalało, łepóm trzynsie, cało we krwi. W piyrszej chwili tata niy wiedzioł, co sie stało. W kóńcu złapoł jóm za lańcuch, zaglóndo, a óna je bez ucha i krew pyrsko na wszystki stróny. Tata niy myśloł długo, yno łap koszula, potargoł i zawinył owieczce ucho szmatóm. Długo jeszcze potym beczała, ale w kóńcu sie trocha uspokoiła i tata móg sie rozejrzeć, co sie stało. Dziwo sie, a tam z boku z chlywika wystowo ryjok od prosioka. Tyn gizd wygryz dziura w desce, a owieczka nieostrożnie zbliżyła sie do tyj dziury i uchym mu pokiwała. To stykło, że ón jóm złapoł za te ucho i odgryz.

       Tak to zostali my właścicielami owieczki z jednym uchym. Rana sie zagoiła i długo jeszcze mieli my ta owieczka. Przeżyła niy jednego wieprzka i niy jedna porka młodych wychowała. Dziura w chlywiku tata zabiył deskóm i wieprzki tyż dali my tam chowali. W kóńcu postawiyli my murowane chlywiki przi chałupie i tam my trzimali te wieprzki, barany, gynsi i kury. Było tak do czasu, aż szkody górnicze zniszczyły te chlywiki, były spynkane i musieli my ich zbulić, bo groziły zawalyniym.


O owieczce z jednym uchym opowiedzioł Wóm ...


Fojerman 
Copyright (c)2009-2024 {Stanisław Neblik - Fojerman}