Stanisław Neblik - Fojerman Godej, czytej a pisz po ślonsku
 
Ô mie
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Linki
Fraszki a powiedzynia
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Fraszki a powiedzynia IV
Tłōmaczynia
Fraszki a ppwiedzynia V
Zwyrtki
Szpacyjka
Dlo dziecek
Tłōmaczynia II
Zwyrtki II
Dlo dziecek II
Zwyrtki III
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek III
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Limeryki III
Ślabiczka
Wiersze roztomańte
Limeryki IV
Ślabiczka II
Wiersze roztomańte II
Limeryki V
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Kiczka
Strasburg 2019
Gōrnoślōnsko Tragedyjo
Grabowina, moji gniozdo
Inksi ô nas
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany


2008.09.01


Ślónski Talib


Zaś na Ślónsku wielki szum,

Yno, nie wiym o co?

Czy my jaki dioski sóm

I straszymy nocóm?Sztyjc sie słyszy yno kajś:

Ślónsk chce autónómie,

Chce podzielić cołki kraj.

Nó to już je pó mie.Kożdy widzi wielko polityka,

Że sie Ślónzok chce uczyć jynzyka,

Kożdy widzi w Ślónzoku Taliba,

Co chce godkóm świat przewrócić chyba.

Jo se woda leja w tej naszej godce też,

Tóż jo sie wszystkich pytóm: czy jo też Talib jes?Dyć jo zaczón woda loć,

W wierszach po naszymu.

Je żech Talib? Nó ja, toć,

Bo leja do rymu.Może keryś wierszym tym

Połómać se jynzyk,

Abo połknyć jaki rym.

To już chyba pryndzy.Ślónsko godka mo trudne wyrazy,

Tóż sie kedyś może też tak zdarzyć,

Że sie keryś na tym przi uczyniu chyci,

Że kożóm mu kucnyć, a siednie na rzici.

Dejcie pozór wszyscy, w tych mojich wierszach też,

Jo po naszymu pisza, tóż jo je Talib też.Kery trocha tyn Ślónsk zno,

Tyn sie nas nie boji,

My wołómy yno, bo

Chcymy godki swojij.Kożdy Ślónzok głos tyż mo,

Przeca niy ma ryba,

Tóż kto ślónski jynzyk zno,

Może se zaśpiywać:Ślónski Talib, ón nie nosi brody,

Ślónski Talib, bróni ślónskij mowy,

Ślónski Talib, nie chowie sie w górach,

On chce chrónić ta ślónsko kultura.

To ni ma przeca gańba tradycjóm swojim przoć,

A jak sie kery spyto, czy jo je Ślónzok? Toć!


Fojerman


 
Copyright (c)2009-2024 {Stanisław Neblik - Fojerman}