Stanisław Neblik - Fojerman Godej, czytej a pisz po ślonsku
 
Ô mie
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Linki
Fraszki a powiedzynia
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Fraszki a powiedzynia IV
Tłōmaczynia
Fraszki a ppwiedzynia V
Zwyrtki
Szpacyjka
Dlo dziecek
Tłōmaczynia II
Zwyrtki II
Dlo dziecek II
Zwyrtki III
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek III
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Limeryki III
Ślabiczka
Wiersze roztomańte
Limeryki IV
Ślabiczka II
Wiersze roztomańte II
Limeryki V
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Kiczka
Strasburg 2019
Gōrnoślōnsko Tragedyjo
Grabowina, moji gniozdo
Inksi ô nas
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany


2008.07.04


ŻniwaSłóneczko wschodzi rano na dworze,

zygor wybijo już sztwierć na szósto,

do pola idóm siyc gospodorze,

bo we rży zaczło już twardnyć kłósko.Idóm kośnicy, jedyn za drugim,

kosy sie blyszczóm w lipcowym słóńcu,

z wszystkich strón cióngnie ogónek ludzi.

"Boże pómogej" je na poczóntku.Za kośnikami wylazły baby,

obładowane w siatki a tasze,

niesóm do chłopów zbónek bónkawy,

a sznita chleba do ubiyraczek.Dzieciarnia idzie im tyż pómogać,

bydzie te snopki do kozłów niósła,

a całe rżysko potym zgrabować,

coby mieć słóma tyż na powrósła.Tak, do połednia, w słóncu, we chycu,

meter za metrym, kładóm pokosy,

pot z nich sie leje, gorko jak w piecu,

toż cióngnóm du dóm poklepać kosy.A zaś pod wieczór cióngnie na pole

cały korowód ze wszystkich strón,

chodzóm tak dziynnie, z potym na czole,

aż pożniwujóm ze wszstkich pól.Zwiezóm te snopki fóróm do stodół,

a do sómsieka ucisnóm fest,

coby bez zima nie ciyrpieć głodu,

a na przednówku było co jeś.


Fojerman

 
Copyright (c)2009-2024 {Stanisław Neblik - Fojerman}