Giskana Fojermana Godej, czytej a pisz jak poradzisz
 
Ślōnsk znany a niyznany
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Fraszki a powiedzynia
Linki
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Tłōmaczynia
Dlo dziecek
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek II
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Ślónsk dzisiej III
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Wiersze roztomańte
Wiersze roztomańte II
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Miszmasz
Kiczka
Rybnicki rōnda
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany

2017.10.23


Ślōnski abecadło


To je kokot, to je pultok, a sam gynś ze pilynciym,

To sōm kaczki, to sōm cipki, gusioki a barany.

Gusioki, barany, kaczki, cipki,

Kokot, pultok, a sam gynś ze pilynciym.


To je ryczka, to je muł, to je nula, nudelkula.

Nula, nudelkula, ryczka, muł,

Gusioki, barany, kaczki, cipki,

Kokot, pultok, a sam gynś ze pilynciym.


To je keta, to je koło, ryjgymantel, kejby loło.

Mantel, kejby loło, keta, koło,

Nula, nudelkula, ryczka, muł,

Gusioki, barany, kaczki, cipki,

Kokot, pultok, a sam gynś ze pilynciym.


To sōm ryle, krōtki sztyle, tōż przi ryciu pukel schylej.

Ryl, sztyl, pukel schyl,

Mantel, kejby loło, keta, koło,

Nula, nudelkula, ryczka, muł,

Gusioki, barany, kaczki, cipki,

Kokot, pultok, a sam gynś ze pilynciym.


To je cołki, to je sztwierć, to je patyk, to je żerdź.

Cołki, sztwierć, patyk żerdź,

Ryl, sztyl, pukel schyl,

Mantel, kejby loło, keta, koło,

Nula, nudelkula, ryczka, muł,

Gusioki, barany, kaczki, cipki,

Kokot, pultok, a to gynś ze pilynciym.


Gynsipympki, to sōm kwiotka.

To je nasza ślōnsko godka.

Całe, sztwierć, patyk, żerdź,

Ryl, sztyl, pukel schyl,

Mantel, kejby loło, keta, koło,

Nula, nudelkula, ryczka, muł,

Gusioki, barany, kaczki, cipki,

Kokot, pultok, a to gynś ze pilynciym.


Kery to zaśpiywać mōg?

Dyć sie naucz, niy bydź tłōk.


FojermanA sam możecie poczytać po kaszubsku


Kaszëbsczé nótë


To je krótczi, to je dłëdżi, to kaszëbskô stolëca.
To są basë, to są skrzëpczi, to òznôczô Kaszëba.
Òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi,
krótczi, dłëdżi, to kaszëbskô stolëca.

To je ridel, to je tëcz, to są chojnë, widłë gnojné.
Chojnë, widłë gnojné, ridel, tëcz,
òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi,
krótczi, dłëdżi, to kaszëbskô stolëca.

To je prosté, to je krzëwé, to je sledné [tylné] kòło wòzné.
Tylné kòło wòzné, prosté, krzëwé,
chojnë, widłë gnojné, ridel, tëcz,
òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi,
krótczi, dłëdżi, to kaszëbskô stolëca.

To są hôczi, to są ptôczi, to są prësczé półtrojôczi [półtorôczi].
Hôk, ptôk, półtrojôk,
tylné kòło wòzné, prosté, krzëwé,
chojnë, widłë gnojné, ridel, tëcz,
òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi,
krótczi, dłëdżi, to kaszëbskô stolëca.

To je klëka, to je wół, to je całé, a to pół.
Całé, pół, klëka, wół,
hôk, ptôk, półtrojôk,
tylné kòło wòzné, prosté, krzëwé,
chojnë, widłë gnojné, ridel, tëcz,
òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi,
krótczi, dłëdżi, to kaszëbskô stolëca.

To je małé, to je wiôldżé, to są jinstruméńta wszôlczé.

 
Copyright (c)2009-2019 {Fojerman}