Giskana Fojermana Godej, czytej a pisz jak poradzisz
 
Ślōnsk znany a niyznany
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Fraszki a powiedzynia
Linki
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Tłōmaczynia
Dlo dziecek
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek II
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Ślónsk dzisiej III
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Wiersze roztomańte
Wiersze roztomańte II
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Miszmasz
Kiczka
Rybnicki rōnda
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany

2010.10.13


Na Antypodach


Ze seryje „O Tigrze we fligrze”


Wybroł się kedyś Tiger,

Co lotoł dycko fligrym,

Wandrowiec znany na świecie.

A kaj? Możno zgodniecie?

Fliger już widać z góry,

Kiwajóm mu kangury,

Bo już je niedaleko.

Australijo już czeko.

Zaroz przed sia kajś ruszół,

Dyć w buszu sie zawieruszół,

Nie trefiół na kangury.

"Jako wylyź z tej dziury?"

Dyć w tych krzach, w takim mroku,

Nie zrobi ani kroku.

Oroz z daleka ktoś godo,

Tóż sie po cichu skrodo,

Za piyń sie schowoł w ciyniu.

To szli Aborygyni.

Wartko za nimi ruszół,

Bo choć sie zawieruszół,

To teraz sie cufal zdarzół

I zaś znod dróga nazod.

Ale z daleka coś szczeko,

Przed psami dingo ucieko,

Wyspinoł sie na stróm.

"W Australiji tyż psy sóm?"

Już mu sie trocha ścigo,

Nie było tela dni go,

Wandrować mo uciecha,

Ale trza nazod jechać.

Jeszcze yno na kóniec

Małpice zejrzoł na strómie.

"To nie sóm małpice wcale!"

Trefiół misia koale.

Biydny Tiger nie wiedzioł,

Że niedżwiydż na strómie siedzioł,

Tóż sie prziglóndoł tym cudóm.

Jak już przijechoł du dóm,

Nie mruknół ani słowa,

Bo sie trocha gańbowoł.


Fojerman

 
Copyright (c)2009-2019 {Fojerman}