Stanisław Neblik - Fojerman Godej, czytej a pisz po ślonsku
 
Ô mie
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Linki
Fraszki a powiedzynia
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Fraszki a powiedzynia IV
Tłōmaczynia
Fraszki a ppwiedzynia V
Zwyrtki
Szpacyjka
Dlo dziecek
Tłōmaczynia II
Zwyrtki II
Dlo dziecek II
Zwyrtki III
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek III
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Limeryki III
Ślabiczka
Wiersze roztomańte
Limeryki IV
Ślabiczka II
Wiersze roztomańte II
Limeryki V
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Kiczka
Strasburg 2019
Gōrnoślōnsko Tragedyjo
Grabowina, moji gniozdo
Inksi ô nas
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany

2010.10.13


Na Antypodach


Ze seryje „O Tigrze we fligrze”


Kōnsek/fragment


Wybroł się kedyś Tiger,

Co lotoł dycko fligrym,

Wandrowiec znany na świecie.

A kaj? Możno zgodniecie?

Fliger już widać z góry,

Kiwajóm mu kangury,

Bo już je niedaleko.

Australijo już czeko.

Zaroz przed sia kajś ruszół,

Dyć w buszu sie zawieruszół,

Nie trefiół na kangury.

"Jako wylyź z tej dziury?"

Dyć w tych krzach, w takim mroku,

Nie zrobi ani kroku.

Oroz z daleka ktoś godo,

Tóż sie po cichu skrodo,

Za piyń sie schowoł w ciyniu.

To szli Aborygyni.

(...)


Fojerman

 
Copyright (c)2009-2024 {Stanisław Neblik - Fojerman}