Stanisław Neblik - Fojerman Godej, czytej a pisz po ślonsku
 
Ô mie
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Linki
Fraszki a powiedzynia
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Fraszki a powiedzynia IV
Tłōmaczynia
Fraszki a ppwiedzynia V
Zwyrtki
Szpacyjka
Dlo dziecek
Tłōmaczynia II
Zwyrtki II
Dlo dziecek II
Zwyrtki III
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek III
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Limeryki III
Ślabiczka
Wiersze roztomańte
Limeryki IV
Ślabiczka II
Wiersze roztomańte II
Limeryki V
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Kiczka
Strasburg 2019
Gōrnoślōnsko Tragedyjo
Grabowina, moji gniozdo
Inksi ô nas
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany

2009-01-11


Nawrócyni Ślónzoka


Wiersz dostoł

WYRÓŻNIENIE
 W  

PIĄTYM
REGIONALNYM
KONKURSIE POETYCKIM
- PO ŚLĄSKU
IM.KS. NORBERTA BONCZYKA
RUDA ŚLASKA 2009


Klynkóm sam przed Tobóm, a pochylóm głowa,

Jak syn marnotrawny, po latach tułaczki.

Wybocz, Ślónsko Matko, przijmij mie od nowa,

Przitul mie do siebie, wytrzij z lica płaczki.


Choć nieroz tak było, żech sie Ciebie zaprzół,

We szkole, w robocie, jak Pón Bóczka Pieter,

Choć godać żech przestoł, a mówić żech zaczón,

Tyś je moja Matka i przajesz mi przecież.


Niy mioł żech odwagi o Cia sie upómnieć,

Jak Cie opluwali, chcieli wiara złómać.

Choć byłaś schowano, niy móg żech zapómnieć,

Czuł żech Cie we sercu, trzimoł żech Cie w dóma.


Przichodza z pokoróm, bo wiym, że wyboczysz.

Choć żech człowiek słaby, a nieroz żech zgrzeszół,

W kóńcu żech zrozumioł, przejżoł żech na oczy,

Wracóm sam do Ciebie, a szukóm pómocy.


Fojerman


 
Copyright (c)2009-2024 {Stanisław Neblik - Fojerman}