Stanisław Neblik - Fojerman Godej, czytej a pisz po ślonsku
 
Ô mie
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Linki
Fraszki a powiedzynia
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Fraszki a powiedzynia IV
Tłōmaczynia
Fraszki a ppwiedzynia V
Zwyrtki
Szpacyjka
Dlo dziecek
Tłōmaczynia II
Zwyrtki II
Dlo dziecek II
Zwyrtki III
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek III
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Limeryki III
Ślabiczka
Wiersze roztomańte
Limeryki IV
Ślabiczka II
Wiersze roztomańte II
Limeryki V
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Kiczka
Strasburg 2019
Gōrnoślōnsko Tragedyjo
Grabowina, moji gniozdo
Inksi ô nas
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany


2006.12.27

Plastuś

Kōnsek/fragment 

     Ziguś siedzioł przi swojim kómputerze i robiył jakiś obliczynia. Od dłóższego czasu szukoł rozwiónzanio, jak nauczyć Plastusia być posłusznym swojimu panu. Tyn społ słodko w swojij klotce, pojod se plastiku i teraz społ i śniła mu sie tako wielko góra plastiku i ón w pojstrzodku zajodoł sie smacznie tymi roztomańtymi nylónbojtlami, flaszkami i inkszymi biksami plastikowymi.

      Ziguś od najmłodszych lot prowadziył roztomańte badania naukowe. Plastuś, a właściwie Plastuś-2, był już trzecim jego wynalazkiym. Było to zwierze, coś miyndzy psym, wilkiym , a lisym. Zigusiowi od najmłodszych lot marziło sie wychować taki stworzyni, to bydzie zeżyrało te wszystki śmieci i odpadki, co to ludzie całymi tónami wytworzajóm. Synek mioł dobre serce i niy móg sie dziwać na te furgajónce wszyndziy śmieci, po lasach, polach, te hołdy co szpecóm tak te ślónski krajobrazy.

      Jedyn roz padoł se Ziguś, że musi coś z tym zrobić i od tego czasu niy wychodziył ze swojigo kamerlika, yno siedzioł przi kómputerze, kómbinowoł, obliczoł i eksperymyntowoł. Mioł tam tyż tako pracownia chymiczno, kaj prowadziył swoji eksperymynty. Ludzie uważali go za dziwaka jakigoś, od lot żodyn niy odwiydzoł go, ludzie znali go yno z tego, że jeździył z wózkiym i zwoziył do chałupy roztomańte czary. Tak prowda powiedziawszy, żodyn niy wiedzioł, co ón tam wozi. Ziguś tyż niy tynskniył za ludziami. Żył tak w samotności już jaki trzidziyści lot, jak zostoł sóm w dóma. Ojciec z matkóm umrzyli, a ón zostoł na chałupie. Stoła óna na uboczu, tóż żodyn niy szterowoł Zigusia w jego eksperymyntach.

       Naroz Plastuś sie obudziył i zaczón wyć. Znaczyło to, że je głodny. Musioł mu pan wciepać zaś pora flaszek plastikowych do żarcio. Tyn zeszrótowoł ich choćby tydziyń nie żar. Ziguś dokładnie sprawdziył, czy zawar dźwiyrka z klotki, co by tyn diodek mu niy uciyk.

       Najwiynkszym marzyniym Zigusia było oswojyni tego Plastusia. Wbrew pozoróm, było to niy myni ważne niż nauczyni tego stworka jedzynio tego świństwa. Nasz chłop był już coroz starszy i coroz ciynży mu przichodziyło jeżdżyni z wózkiym w nocy po okolicy i zbiyrani tego plastiku. Trza było tego nazbiyrać dziynnie cały miech, bo Plastuś był dycko niynażarty. Jeździył tak Ziguś, noc w noc i zwoziył te plastiki. Keby tak tyn gizd chcioł mie słóchać i móg bych go wziónś na lańcuch, co by se sóm te plastiki zbiyroł i żar...


(...)


Fojerman

    

 
Copyright (c)2009-2024 {Stanisław Neblik - Fojerman}