Giskana Fojermana Godej, czytej a pisz jak poradzisz
 
Ślōnsk znany a niyznany
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Fraszki a powiedzynia
Linki
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Tłōmaczynia
Dlo dziecek
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek II
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Ślónsk dzisiej III
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Wiersze roztomańte
Wiersze roztomańte II
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Miszmasz
Kiczka
Rybnicki rōnda
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany

2010.10.18


We kosmocie
 
ze seryje "O Tigrze we fligrze" 

Kto sam o Tigrze czyto,

Nie bydzie się nic pytoł

Bo wiy, że móndry kot

Wandruje już tela lot.

Do głowy prziszło mu teraz

Siednyć do helikoptera.

Dyć wskoczół w maszyna nie ta,

Bo to była raketa.

Odpolół motory wartko

I prosto do góry startło.

Już loce po orbicie.

Czy w te cuda wierzicie:

Pasami sie nie pospinoł,

Tóż ledwa ruszół yno,

Już w lufcie furgoł jak ptok.

Wróbel, to bół, czy szpok?

Tiger je leki, jak pióro,

Prziglóndo sie z bliska chmuróm.

Po całej izbie loce,

Tyn nasz pół-ptok, pół-kotek.

Już mu sie w w głowie krynci

Tóż wylóndować mo chynci.

Roztomańte zno spady,

To jednak nie do rady,

Nie idzie siednyć na stołku,

Bo w lufcie same koziołki

Wyczynio.

W kosmosie ni ma ciónżynio,

I w miejscu usiedzieć nie umi.

Kot tego nie rozumi.

Tóż biydny, blady, siny,

Krynci sie dwie godziny.

Choć mo wszystkigo doś,

Nie idzie, jak na złoś.

Walczy prawie o życi,

Nie umi sie o nic chycić.

W kóńcu cały zmachany,

Z sił opod kot na Amyn

I przestoł sie ratować.

Slecioł prosto na głowa.

Wpod miyndzy te zygary,

Tóż łapóm, a możno czary,

Coś raketóm skrynciło

I już lotnisko było.


Fojerman

 
Copyright (c)2009-2019 {Fojerman}