Giskana Fojermana Godej, czytej a pisz jak poradzisz
 
Ślōnsk znany a niyznany
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Fraszki a powiedzynia
Linki
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Fraszki a powiedzynia IV
Tłōmaczynia
Dlo dziecek
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek II
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Ślónsk dzisiej III
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Limeryki III
Wiersze roztomańte
Wiersze roztomańte II
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Miszmasz
Kiczka
Rybnicki rōnda
Jak skrzot Kōnda ...
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany

2010.10.18


We kosmocie
 
ze seryje "O Tigrze we fligrze" 

Kto sam o Tigrze czyto,

Nie bydzie się nic pytoł

Bo wiy, że móndry kot

Wandruje już tela lot.

Do głowy prziszło mu teraz

Siednyć do helikoptera.

Dyć wskoczół w maszyna nie ta,

Bo to była raketa.

Odpolół motory wartko

I prosto do góry startło.

Już loce po orbicie.

Czy w te cuda wierzicie:

Pasami sie nie pospinoł,

Tóż ledwa ruszół yno,

Już w lufcie furgoł jak ptok.

Wróbel, to bół, czy szpok?

Tiger je leki, jak pióro,

Prziglóndo sie z bliska chmuróm.

Po całej izbie loce,

Tyn nasz pół-ptok, pół-kotek.

Już mu sie w w głowie krynci

Tóż wylóndować mo chynci.

Roztomańte zno spady,

To jednak nie do rady,

Nie idzie siednyć na stołku,

Bo w lufcie same koziołki

Wyczynio.

W kosmosie ni ma ciónżynio,

I w miejscu usiedzieć nie umi.

Kot tego nie rozumi.

Tóż biydny, blady, siny,

Krynci sie dwie godziny.

Choć mo wszystkigo doś,

Nie idzie, jak na złoś.

Walczy prawie o życi,

Nie umi sie o nic chycić.

W kóńcu cały zmachany,

Z sił opod kot na Amyn

I przestoł sie ratować.

Slecioł prosto na głowa.

Wpod miyndzy te zygary,

Tóż łapóm, a możno czary,

Coś raketóm skrynciło

I już lotnisko było.


Fojerman

 
Copyright (c)2009-2019 {Fojerman}