Giskana Fojermana Godej, czytej a pisz jak poradzisz
 
Ślōnsk znany a niyznany
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Fraszki a powiedzynia
Linki
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Tłōmaczynia
Dlo dziecek
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek II
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Ślónsk dzisiej III
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Wiersze roztomańte
Wiersze roztomańte II
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Miszmasz
Kiczka
Rybnicki rōnda
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany

2010.10.14


We Rybniku


Ze seryje ”O Tigrze we fligrze”


Kotek, co go już znómy

Je strasznie zagónióny,

Tóż sie wybiyro na krótko

I nazod przijedzie jutro.

Tasza pod parzóm ścisko

I leci na lotnisko,

Aż mu dychu brakuje,

Ale sztyjc kómbinuje.

Chce odrzutowcym lecieć.

To ni ma tak łaps pedzieć,

Bo "możno bydzie pryndzyj,

Czy ón złónduje wszyndzi?

Możno lepszy tyn pyrtek,

Bo ón sie wszyndzi zwyrtnie.

Ón siednie na trowniku."

Tak wylóndowoł w Rybniku.

Piykne sam sóm widoki,

Tóż ciepnół trocha okym:

Zabytki, Plaza, Fokus.

Zwiydzać szło by pół roku.

"Możno na drugi roz

Okludzi mie sam ktoś,

Trocha wiyncy pokoże.

Możno Rybnicki Morze”?

Teraz yno na rynku

Posiedzioł se z godzinka.

I jeszcze z ciekawości

Przelecioł bez Plac Wolności.

Tak wartko czas ucieko,

A na mie fliger czeko.

Taki je życi kota.

Wandrówka, ciynżko robota.

"Siedna do autobusa.

Jo na lotnisko musza.

Przistanek je przi sóndzie."

Dyć straciół sie na róndzie.

"W kero móm lecieć stóna?

Czy mój fliger dogónia,

Czy zaś bydzie ostuda?"

Polecioł prosto, jak Ruda,

Bez Paruszowiec, Pioski.

Psy go góniły, dioski.

Styknie na dzisiej przeżyć.

Teraz za piecym leży.


 

 

Fojerman

 
Copyright (c)2009-2019 {Fojerman}