Giskana Fojermana Godej, czytej a pisz jak poradzisz
 
Ślōnsk znany a niyznany
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Fraszki a powiedzynia
Linki
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Tłōmaczynia
Dlo dziecek
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek II
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Ślónsk dzisiej III
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Wiersze roztomańte
Wiersze roztomańte II
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Miszmasz
Kiczka
Rybnicki rōnda
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany

2010.10.14


Nad Bałtykym


Ze seryje „O Tigrze we fligrze”

Kto by sie spodzioł tego:

Tiger je w Kołobrzegu!

Nacieszyć sie ni może,

Nareszcie ujrzi morze.

Sztyjc brakowało kasy,

Niy móg jechać na wczasy.

Teraz wszystkich zaskoczy,

Jak zejrzóm kota na oczy.

"I o co tela ryku?

Że kot sie kómpie w Bałtyku?"

To je wandrowiec chyba,

Tóż kaj mo bez lato pływać?

Z hotelu wzión brele, papucie

I we słómianym hucie

Cióngnie z dekóm na plecach.

Opaloł sie bydzie przeca.

Położół na piosku deka

I zaczón czytać gazeta,

Tóż ani ni doł pozór,

Jak wielko fala z wodóm

Leci bez plaża na przimo.
Tiger żodnych szans ni mo.

Już go ta woda dropła.

"Pómocy! Jo sie topia!

Co sie stało? O Boże."

Kery kotu pómoże?

"Jo nie poradza pływać,

Przeca żech ni ma ryba."

A fala plaża umyła

I wartko sie nazod skryła

We Bałtyku.

Dyć nie do śmiychu

Kotu sie zbiyro.

Ón prawie że umiyro.

Cały ze strachu sie trzynsie,

Piosku mo pełno wszyndzie,

Wyglóndo, jak zmokło kura.

Piosek mo i w pazurach.

Nie kómbinowoł wcale,

Nie czekoł drugij fale,

Nie chcioł ani noclegu

I uciyk z Kołobrzegu.

"Jako ta woda je słóno."

Żodyn go nie przekóno.

Że mo jechać nad morze.

"Nigdy w życiu. Bróń Boże."

 

 

 

 

Fojerman

 
Copyright (c)2009-2019 {Fojerman}