Giskana Fojermana Godej, czytej a pisz jak poradzisz
 
Ślōnsk znany a niyznany
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Fraszki a powiedzynia
Linki
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Fraszki a powiedzynia IV
Tłōmaczynia
Dlo dziecek
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek II
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Ślónsk dzisiej III
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Limeryki III
Wiersze roztomańte
Wiersze roztomańte II
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Miszmasz
Kiczka
Rybnicki rōnda
Jak skrzot Kōnda ...
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany

2010.10.21


Jak pies z kotym.


Ze seryje „O Tigrze we fligrze”


Tym razym pies zejrzoł Tigra

I skoczół za nim do fligra.

W te koci bojki nie wierzi,

Tóż sóm chce przigoda przeżyć.

Dyć zgodzić sie nie poradzóm

I od poczóntku sie wadzóm.

Ni mogóm dogodać sie, kery

Mo siednyć we fligrze za stery.

Kot lecioł już nie roz,

Tóż zaroz na stołek wloz,

Wzión sie za kerowani,

Godka od psa mioł za nic.

Tyn nie myśloł i gibko

Chyciół Tigra za kitko.

" - Kot pilot? Kto to słyszoł?

Niech rozkazuje myszóm!"

" - Tyś sam je yno gość!

Móm cie już burku doś!"

Tiger sie leko wkurzół,

Tóż pazura tyż użół.

Przejechoł psu po nosie.

Psu nie podobo to sie,

Znerwowoł sie teraz dopiyro,

Tóż sie na haja zbiyro.

Trzepnół pies kota łapóm,

Tyn sie nie spodzioł na to,

Tóż leci w fufcie, jak szmata.

Skoczół na sztyrech łapach

I prasknół psowi do oczów,

Aż tyn pazury poczuł,

Jak sie wbijajóm do skóry.

"Do dioska z tym kocurym!"

Pies odskoczół troszyczka.

A Tiger wloz pod ryczka,

Szykuje sie do skoku.

" - Nó, pódź sam, ty boroku!"

Pies sie wścieko i szczeko,

Tiger po ścianach ucieko.

Dostoł go pies do kónta

I ugryz mu... pół fónsa.

Kot mu dłóżny nie zostoł,

Zaś pies pazurym dostoł.

Piana przez zymby ciecze,

Dyć żodyn nie uciecze,

Bo to ni ma tak leko.

Kożdy wygranej czeko.

Kto by pamiyntoł o tym,

Ze fligrym lecóm pies z kotym.

Nó dyć prawie przed chwilóm

Ster chyciół autopilot.

Nie odezwoł sie słowym,

Yno sóm wylóndowoł.

Pies z kotym bijóm sie dali,

Tóż ani pozór nie dali,

Jak myszy po dziurach sie kryjóm

I zwónióm po Policyjo.

A óni przijechali

I w kóńcu rada im dali.

Tak prziszli do zgody nareszcie
 
Pies z kotym. Potym w hereszcie.
 
Fojerman
 
Copyright (c)2009-2019 {Fojerman}