Stanisław Neblik - Fojerman Godej, czytej a pisz po ślonsku
 
Ô mie
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Linki
Fraszki a powiedzynia
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Fraszki a powiedzynia IV
Tłōmaczynia
Fraszki a ppwiedzynia V
Zwyrtki
Dlo dziecek
Tłōmaczynia II
Zwyrtki II
Dlo dziecek II
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek III
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Limeryki III
Ślabiczka
Wiersze roztomańte
Limeryki IV
Wiersze roztomańte II
Limeryki V
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Kiczka
Strasburg 2019
Gōrnoślōnsko Tragedyjo
Maluzymy giskana
Kōnkurs Ślōnsky Poezyje
Grabowina, moji gniozdo
Ślōnsk znany a niyznany
Inksi ô nas
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany

2023.10.29Jan BrzechwaPultok


Kōnsek/ fragment.


Szoł pultok ulicōm Wōnskōm.

Poradzicie godać po ślōnsku?”

Niy umia”. „A po jakiymu?”

Po pultoczymu,

Ku tymu po gynsiymu, po kaczymu, a po kurzimu.”

A czymu sōm żeście taki nogły?”

Bo depca po szosyji, a szłapy mi zmokły”.
„A wiela mocie nōg?”

Mioł bych sztyry, kej bych mōg,

Ale, kej sztyrech niy ma,

Tōż zadowola sie dwiyma”.


(...)

Stanisław Neblik - Fojerman


 
Copyright (c)2009-2023 {Stanisław Neblik - Fojerman}