Stanisław Neblik - Fojerman Godej, czytej a pisz po ślonsku
 
Ô mie
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Linki
Fraszki a powiedzynia
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Fraszki a powiedzynia IV
Tłōmaczynia
Fraszki a ppwiedzynia V
Zwyrtki
Szpacyjka
Dlo dziecek
Tłōmaczynia II
Zwyrtki II
Dlo dziecek II
Zwyrtki III
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek III
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Limeryki III
Ślabiczka
Wiersze roztomańte
Limeryki IV
Ślabiczka II
Wiersze roztomańte II
Limeryki V
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Kiczka
Strasburg 2019
Gōrnoślōnsko Tragedyjo
Grabowina, moji gniozdo
Inksi ô nas
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany

2006.11.30

Pokożcie wszystkim


Ślónsku ty nasz czorny, co nóm wóngel dowosz,

choć tela ciyrpiynio sztyjc od nas doznowosz,

ziymia ci przisypoł kożuch hołdów hruby,

luft ci zatruwajóm te huty i gruby.


Wybocz ty móm, Ślónsku, nasza niegodziwość.

dej nóm lepszy siyły, by sie to zmiyniyło,

by my w kóńcu zaczli dbać o nasze skarby,

żeby my odkryli twoji piykne barwy.Jest przeca na Ślónsku, w Rudach, pałac stary,

kaj żyli Cystersi. Jest Pszów, sóm Piekary,

kaj na kalawryjskim wzgórzu Panna Świynto

nad nani doglóndo i dycko pamiynto.A tam, kónsek dali, na opolskij ziymi

świynto Anna czuwo nad nami grzesznymi.

Sóm na Śloósku lasy, piykne krajobrazy,

sóm rzyki, jeziora...Alech sie rozmarzył.A te stare miasta, piykne familoki,

przi nich te chlywiki, inksze króliczoki..

To sóm przeca perły, o kerych trza godać,

szanować, odnowiać, potómnym zachować,żeby nasze wnuki tyż coś z tego miały,

żeby te uroki Ślónska tyż poznały.

Trza nóm tyż przekónać do Ślónska przibyszy

ze wschodu, z północy. Niech kożdy usłyszynaszo piykno godka, kultura niech pozno.

Jak im pokożymy, to wtedy tyż możno

lepszy nos zrozumióm, ślónsko specyfika,

nie bydóm sie sami we blokach zamykać.Przeca nie je ważne, kto prziszoł i skónd,

bele ón pokochoł nasz przepiykny Ślónsk.

Sóm jeszcze inksze skarby na tej ziymi,

o kerych niy pisza. Wszystkich tu wymiynićnie dóm przeca rady, bo jo na Wos licza,

że kożdy też zacznie przedstawiać oblicza

swojij Ojcowizny, swojich strón rodzinnych,

od dzisiej na nowo, w barwach lepszych, innych.Gruby wszyscy znajóm, o hołdach słyszeli,

ale lepszy bydzie, tak myśla, jeżeli

pokożymy tyn Ślónsk, te nasze zwyczaje.

Niech wiedzóm jak Ślónzok Ojcowiżnie przaje.Swoji prziwiónzani niech kożdy pokoże,

jak razym ruszymy, wtedy to pómoże.

Tóż pokożcie wszystkim TY Babo, TY Chłopie,

jak Ślónzok u siebie miyszko w tej Europie.


Fojerman


 
Copyright (c)2009-2024 {Stanisław Neblik - Fojerman}