Stanisław Neblik - Fojerman Godej, czytej a pisz po ślonsku
 
Ô mie
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Linki
Fraszki a powiedzynia
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Fraszki a powiedzynia IV
Tłōmaczynia
Fraszki a ppwiedzynia V
Zwyrtki
Szpacyjka
Dlo dziecek
Tłōmaczynia II
Zwyrtki II
Dlo dziecek II
Zwyrtki III
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek III
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Limeryki III
Ślabiczka
Wiersze roztomańte
Limeryki IV
Ślabiczka II
Wiersze roztomańte II
Limeryki V
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Kiczka
Strasburg 2019
Gōrnoślōnsko Tragedyjo
Grabowina, moji gniozdo
Inksi ô nas
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany


2008.09.13


Szczynść BożeSzczynść Boże, Mój Ślónsku. Do Ciebie sie zwracóm,

Starym pozdrwiyniym naszych Ojców, Matek,

Chca Ci podziynkować, Ziynio Nasza, za to,

Że mómy sam chleba kożdy dziyń dostatek.Szczynść Boże, Mój Ślónsku. Za wszystko to, co Ty

Nóm przinosisz, swojim wiernym dzieckóm,

Za te skarby w ziymi, za miejsca roboty,

Górników pod ziymióm miyj w opiece dycko.Szczynść Boże, Mój Ślónsku. Za pola i lasy,

Za te krajobrazy, kolorowe kwiotka,

Za tysiónc lot długich historyje naszej,

Za cało kultura i za ślónsko godka.Szczynść Boże, Mój Ślónsku. Teraz Cie przepraszóm,

Za wszystki zgorszynia z naszej rynki, krziwdy,

Nie poczytej tego dzieckóm swojim nigdy,

Bo, Tyś je, Ślónsku, Ojcowiznóm Naszóm.Szczynść Boże, Mój Ślónsku. Czuja sie w potrzebie,

Za te wszystki dobra dzisiej podziynkować.

Jakich słów móm użyć, co powiedzieć, nie wiym,

Przichodzóm do głowy yno te dwa słowa:Bóg zapłać.


Fojerman


 
Copyright (c)2009-2024 {Stanisław Neblik - Fojerman}