Stanisław Neblik - Fojerman Godej, czytej a pisz po ślonsku
 
Ô mie
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Linki
Fraszki a powiedzynia
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Fraszki a powiedzynia IV
Tłōmaczynia
Fraszki a ppwiedzynia V
Zwyrtki
Szpacyjka
Dlo dziecek
Tłōmaczynia II
Zwyrtki II
Dlo dziecek II
Zwyrtki III
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek III
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Limeryki III
Ślabiczka
Wiersze roztomańte
Limeryki IV
Ślabiczka II
Wiersze roztomańte II
Limeryki V
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Kiczka
Strasburg 2019
Gōrnoślōnsko Tragedyjo
Grabowina, moji gniozdo
Inksi ô nas
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany


2008.01.31


Maskynbal, czyli zebra


Już od downa w karnawale

Robiyło sie śmiyszne wice,

Tóż muzyka z maskynbalym

Miały zwierzynta w Afryce.Kómbinuje kożdy, myśli,

Czym drugigo sam zaskoczyć,

Jak sie oblyc, co wymyśleć,

Abo, co drugimu spsocić.Żyrafa już mo plan piyrszy:

Plyjt prziciepła se na pleca,

A pod spodkiym pukel styrczy.

Już żech je kamela przeca.W co inkszego sie zabawiył

Stary wicman, hipopotam,

Bo ón skrzidła se prziprawiył

I udowoł szmaterloka.Muzykantym bydzie słoń,

Zagro walca na wesoło,

Inkszy plan mo czorny kóń -

Przemaluje sie na bioło.Siedzi kóń i farba miyszo,

Naszykowoł se do biksów,

Dyć małpice były blisko,

Óne wica robióm dycko.Klacz maluje wartko kónia,

Synek przi tym ji pómogo,

Piyrsze jedna, drugo stróna,

A na kóńcu łeb i ogón.Tańcuje zwierzónt korowód,

W roztomańtych klajdach, maskach,

W świycidełkach, kolorowo.

Twało by tak do terazka...Ale, jak to dycko bywo,

Jak zabawa two w najlepsze,

Naroz sie fest zamroczyło

I lunyło letnim deszczym.Wszyscy sie pod strómy skryli,

Czekali aż deszcz sie skóńczy

I choć mokrzi trocha byli,

Za chwila zaś było słóńce.Oroz wszyscy sie dziwajóm,

Co sie to stało terazki?

Czegoś takigo niy znajóm -

Kóń sie zrobiył cały w paski.A małpice, jak to óne,

Wica robióm wszystkim dycko,

Pyski majom roześmióne -

Namiyszały farby nitro.Tak sie wyjaśniyło wszystko,

Co sie to kóniowi stało,

Trocha zmyło sie, jak dycko,

A trocha farby zostało.I tak wtedy, przi cufalu,

Nowe zwierze tam poznali,

Królowóm maskynbalu

Wszyscy zebra obwołali.


Fojerman

 
Copyright (c)2009-2024 {Stanisław Neblik - Fojerman}