Stanisław Neblik - Fojerman Godej, czytej a pisz po ślonsku
 
Ô mie
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Linki
Fraszki a powiedzynia
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Fraszki a powiedzynia IV
Tłōmaczynia
Fraszki a ppwiedzynia V
Zwyrtki
Szpacyjka
Dlo dziecek
Tłōmaczynia II
Zwyrtki II
Dlo dziecek II
Zwyrtki III
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek III
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Limeryki III
Ślabiczka
Wiersze roztomańte
Limeryki IV
Ślabiczka II
Wiersze roztomańte II
Limeryki V
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Kiczka
Strasburg 2019
Gōrnoślōnsko Tragedyjo
Grabowina, moji gniozdo
Inksi ô nas
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany

2010.11.23


Ballada za dwa złote


Bergóny wóngel kopali

I kopióm go jeszcze dali,

Dyć, kaj sóm te czasy, jak klocek bół w taszy,

Na akord my fedrowali.


Pióntek, czy świóntek kopali fest,

Bo ón na eksport potrzebny jest,

Muszóm wagóny jechać na wschód,

Tóż kożdy kopoł, wiela tyż móg.


Za czasów naszych starzików

Tysiónce było górników,

Ojcowie i syny, sam całe rodziny,

Sam kożdy na grubie robiół.


A w dziyń Barborki wypić se szło,

Bo kożdy bergmón pół litra mioł,

Piwo do kufek loło się fest,

I laga wósztu dostoł żeś też.


Swiyntować wiyncyj nie bydóm,

Zostali sam sami z biydóm,

Górników zwolnili, odprawy przepili,

I ni ma ani na piwo.


Tóż trza nóm zbiyrać na hołdzie złóm.

Biksy po piwie w hasiokach sóm.

Jak sie co sprzedo, bydzie na chlyb,

Dzisiej, w Barborka, z fetym se zjym.


Zostały yno wspómniynia,

Ordery i odznaczynia,

W szuflodzie w waszcziszu i pukel na krziżu,

W kómplecie drzewianno kryka


Barbotko, patrónko nasza,

Niż jeszcze światło sam zgasza:

Na piwo nie styknie, tóż prosza Cie piyknie,

Pożyczej chocioż dwa złote.


Tak sie nóm kóńczy ballada ta,

Bo obchód zrobić hasioków trza,

Co tam nazbiyróm, sprzedóm na złóm,

Jutro Barborce dwa złote dóm.


Fojerman

Uwaga. Śpiywać do melodie „Górnicze skarby pod ziymióm”

 
Copyright (c)2009-2024 {Stanisław Neblik - Fojerman}