Stanisław Neblik - Fojerman Godej, czytej a pisz po ślonsku
 
Ô mie
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Linki
Fraszki a powiedzynia
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Fraszki a powiedzynia IV
Tłōmaczynia
Fraszki a ppwiedzynia V
Zwyrtki
Szpacyjka
Dlo dziecek
Tłōmaczynia II
Zwyrtki II
Dlo dziecek II
Zwyrtki III
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek III
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Limeryki III
Ślabiczka
Wiersze roztomańte
Limeryki IV
Ślabiczka II
Wiersze roztomańte II
Limeryki V
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Kiczka
Strasburg 2019
Gōrnoślōnsko Tragedyjo
Grabowina, moji gniozdo
Inksi ô nas
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany

Autor: Bracia Grimm

Tytuł oryginalny: Der Gevatter Tod

Tytuł polski: Kuma Śmierć

Tłumaczenie na j. śląski z j.polskiego ze strony:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kuma_%C5%9Amier%C4%87

Tłōmaczyni na j. ślōnski: Stanisław Neblik

2022.02.22


Potka śmierć


Jednymu biydnymu człowiekowi urodziyło sie trzinoste dziecko. Wybroł sie poszukać kogoś, kery mōg by ôstać potkym1 dlo jego dziecka. Po drōdze trefiōł bōł Pōnbōczka, Szotōna2 i Śmierć. Przistoł na to, coby potkōm ôd jego dziecka ôstała praje Śmierć, bo je prawo,3 a rowno zbiyro ludzi bogatych a biydnych. Hned potym były krzciny, a Śmierć była potkōm.

Pora lot niyskorzij Śmierć nawiydziyła swojigo krześcinioka a padała mu, co zrobi z niego najzocniejszego dochtora. Wytuplikowała mu, że dycko, jak stanie kole łōżka ôd jakigo chorego, to bydzie widzioł Śmierć, co jōm inksi niy widzōm. Jak jōm zejrzi kole głowy ôd chorego, to bydzie pokazować, że chorego idzie wylyczyć. Styknie yno dać mu zacabrowane zieliny,4 a chory stanie na nogi. Dyć, jak zejrzi Śmierć przi nogach ôd chorego – pokazować to bydzie, że chory musi umrzyć, a niy śmi mu wtynczas dować tych zacaubrowanych zielinōw. Śmierć pedziała, co w takij sytuacyji już żodyn inkszy dochtōr niy bydzie poradziōł tyż pōmōc.

Ôbdarowany zacaubrowanymi zielinami młodziok stoł sie wartko zocnym dochtorym, Wszyjscy dziwowali sie tymu, że styknie mu yno chwila podziwać sie na chorego, coby zgodnyć, we jakim je sztandzie5. Ze cołkigo świata sjyżdżali ku niymu ludzie, prziwoziyli chorych, a festy mu płaciyli za lyczyni. Hned tyż młodziok stoł sie niy yno zocny, ale tyż i bogaty.

Stało sie roz tak, co prziniōśli ku niymu krōla. Młodziok zejrzoł Śmierć przi nogach ôd chorego, dyć czakoł na srogo nadgroda6, tōż uznoł, co ôcygani Śmierć, a zwyrtnōł7 łōżko tak, co Śmierć znodła sie terazki kole głowy ôd chorego. Potym doł krōlowi zieliny, a ôn wartko wyzdrowioł i festy dochtora nadgrodziōł. Śmierć niy była tymu rada. Padała młodziokowi, że jak jeszcze roz zrobi taki coś, to czako go sztrofa8.

Jakiś czas niyskorzij prziniōśli ku niymu cera ôd krōla. Krōl ôbiecoł, że jak jōm wylyczy, to bydzie se jōm mōg wziōnś za baba. Młodziok zejrzoł Śmierć przi nogach ôd niymocnej,9 dyć była ôna tako gryfno, tōż zrobiōł tak, jak zeszły roz ze krōlym. Hned princesa10 stanyła na nogi.

Po tym zdarzyniu, Śmierć festy znerwowano prziszła ku swojimu krześciniokowi a padała mu, co musi dostać sztrofa. Zakludziyła go na miejsce, kaj gorały stōwki świyczek. Padała, co kożdo z nich, to je ludzki życi. Jak wygore, to człowiek, co ôna dō niego przinoleży, umiyro. Potym pokozała mu ôd niego świyczka, co z niyj ôstała yno mało niydogorano resztka. Młodziok widzioł, co jego świyczka je już tako mało, zacznōł wajać, coby mu Śmierć ôswiyciyła inkszo. Śmierć udowało, że chce to zrobić, ale tak rychtyk zagasiyła docht11 i młodziok umrzōł.

Fojerman


1chrzestnym

2Szatana

3sprawiedliwa

4zaczarowane ziele

5stanie

6nagroda

7odwrócił

8kara

9chorej

10księżniczka

11knot


 
Copyright (c)2009-2024 {Stanisław Neblik - Fojerman}