Giskana Fojermana Godej, czytej a pisz jak poradzisz
 
Ślōnsk znany a niyznany
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Fraszki a powiedzynia
Linki
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Tłōmaczynia
Dlo dziecek
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek II
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Ślónsk dzisiej III
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Wiersze roztomańte
Wiersze roztomańte II
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Miszmasz
Kiczka
Rybnicki rōnda
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany

2019.01.16


Ziguś a Richuś


podle A.Fredry „Paweł i Gaweł”


Ziguś a Richuś żyli po sōmsiedzku,

Ziguś na wiyrchu, a Richuś pod spodkym,

Ziguś spokojny, a cichy bōł dycko,

A Richuś mecheł, a szajbus ôkropny.

Robiōł bōł gōny, aż bez cało izba:

To pies, to hazok – miyndzy stoły, ryczki,

Lotoł, uciekoł, a robiōł kopyrtki.

W całej chałupie słyszeć było gizda.

Ziguś pysk trzimoł, dyć dłōżyj niy może,

Tōż sloz po schodach, a ciszyj być koże:

- Zocny panoczku, dyć ucisz sie trocha,

Bo niy poradza ani zmrōżyć ôka.

A tyn mu pado: - Sam mosz miedza -

U sia siedza.

Cōż mioł chłop robić? Zwyrtnōł sie bez słowa,

A czopka mocniyj naciōngnōł na głowa.

Dyć rano Richuś jeszcze charczy smacznie,

Ôroz z gipsdeki woda kapać zacznie.

Wyskoczōł z łōżka - lecieć na wiyrch mu trza.

Klupie. Zawrzyte. A w dziurce ôd klucza...

Widzi... Niy wierzi: wody pełno izba!

Zigusia z wyndkōm widzi siedzieć, gizda.

- Cōż, chłopie, robisz? - A, ryby se chytōm.

- Dyć mie z gipsdeki woda leci rzykōm!

A Ziguś grzecznie: - Sam mosz miedza -

U sia siedza.

Z tego utworu prowda ta wyniko:

Coś kōmu wczora, ciebie czako dzisio.


Fojerman 
Copyright (c)2009-2019 {Fojerman}