Stanisław Neblik - Fojerman Godej, czytej a pisz po ślonsku
 
Ô mie
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Linki
Fraszki a powiedzynia
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Fraszki a powiedzynia IV
Tłōmaczynia
Fraszki a ppwiedzynia V
Zwyrtki
Szpacyjka
Dlo dziecek
Tłōmaczynia II
Zwyrtki II
Dlo dziecek II
Zwyrtki III
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek III
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Limeryki III
Ślabiczka
Wiersze roztomańte
Limeryki IV
Ślabiczka II
Wiersze roztomańte II
Limeryki V
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Kiczka
Strasburg 2019
Gōrnoślōnsko Tragedyjo
Grabowina, moji gniozdo
Inksi ô nas
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany


2005.07.25


Wyntile


Idzie Antek do baru na piwo i z daleka już sie dziwo:

widzi od Francka koło. Pod barym óne stoło.

Niy myśloł ani chwile i powykryncoł wyntile.

"Niy bydzie sómsiod na kole jeździył ożarty, po gorzole".

W barze po piwie wypiyli, przeca kómplami byli,

Francek był już doś słaby i poszoł du dóm, do baby.

Luftu w kole niy mioł, to szoł i w duchu sklinoł:

"Czekej ty yno, jeszcze gupot ci sie odechce".

Szynkorz już bar zawiyro i Antek sie du dóm zbiyro,

idzie drógóm jak umi, a piwo mu w łepie szumi.

Wtym coś go śmigło w nogi i leży już jak długi,

kulo sie cały w marasie, wszyndy mo same chasie.

Grucza na czole nabiył, o mało sie niy zabiył.

Na dworze jest już cima, to Francek rozcióngnył lina.

Za strómym cicho siedzioł, że Antek idzie wiedzioł,

teraz puko ze śmiychu, jak ón stowo w pośpiychu.

"Jo szoł dzisio kole koła i niy móm zdartego czoła".


Fojerman

 
Copyright (c)2009-2024 {Stanisław Neblik - Fojerman}