Stanisław Neblik - Fojerman Godej, czytej a pisz po ślonsku
 
Ô mie
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Linki
Fraszki a powiedzynia
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Fraszki a powiedzynia IV
Tłōmaczynia
Fraszki a ppwiedzynia V
Zwyrtki
Szpacyjka
Dlo dziecek
Tłōmaczynia II
Zwyrtki II
Dlo dziecek II
Zwyrtki III
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek III
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Limeryki III
Ślabiczka
Wiersze roztomańte
Limeryki IV
Ślabiczka II
Wiersze roztomańte II
Limeryki V
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Kiczka
Strasburg 2019
Gōrnoślōnsko Tragedyjo
Grabowina, moji gniozdo
Inksi ô nas
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany

2009.06.29


Mój Ślónsku z młodości

Niewiela zostało z ojcowych tych strón,
Od lot wszystko ginie, przewróciył sie dóm.
Już hołda przikryła i rzyka i las,
Już niy ma tam życio i niy ma tam nas.
Tak wartko sie traci, kochany tyn świat,
Jo prosza, jo wołóm: mój Ślónsku dej znak.

Mój Ślónsku z młodości. Jo tak przaja Ci.
Mój Ślónsku z młodości. Co noc mi sie śnisz.
Jak leża tak w nocy, widza Cie we mgle,
Zawiyróm se oczy i przi mie żeś je.

Tak teskno bez Ciebie, mijo dziyń za dniym,
Bo je żeś sam w nocy, a w dziyń yno ciyń.
Bo ludzie sóm inksi i w sercach je chłód,
Tóż yno sie prziśnić mój Ślónsku żeś móg.

Mój Ślónsku z młodości. Czy wrócisz sam zaś?
Mój Ślónsku z młodości. Rozkwitniesz jak maj?
Jo licza na Ciebie i prosza Cie wróć.
O soli i chlebie powitóm. Nó pódź!
Bo w Ciebie nadzieja
Sam na lepsze dni.

Mój Ślónsku z młodości. Jo tak przaja Ci.
Mój Ślónsku z młodości. Co noc mi sie śnisz.

Fojerman


Uwaga. Śpiywać do melodyje "O gwiazdo miłosci"
 
Copyright (c)2009-2024 {Stanisław Neblik - Fojerman}