Stanisław Neblik - Fojerman Godej, czytej a pisz po ślonsku
 
Ô mie
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Linki
Fraszki a powiedzynia
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Fraszki a powiedzynia IV
Tłōmaczynia
Fraszki a ppwiedzynia V
Zwyrtki
Dlo dziecek
Tłōmaczynia II
Zwyrtki II
Dlo dziecek II
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek III
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Limeryki III
Ślabiczka
Wiersze roztomańte
Limeryki IV
Wiersze roztomańte II
Limeryki V
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Kiczka
Strasburg 2019
Gōrnoślōnsko Tragedyjo
Maluzymy giskana
Kōnkurs Ślōnsky Poezyje
Grabowina, moji gniozdo
Ślōnsk znany a niyznany
Inksi ô nas
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany

2009.06.29


Mój Ślónsku z młodości

Niewiela zostało z ojcowych tych strón,
Od lot wszystko ginie, przewróciył sie dóm.
Już hołda przikryła i rzyka i las,
Już niy ma tam życio i niy ma tam nas.
Tak wartko sie traci, kochany tyn świat,
Jo prosza, jo wołóm: mój Ślónsku dej znak.

Mój Ślónsku z młodości. Jo tak przaja Ci.
Mój Ślónsku z młodości. Co noc mi sie śnisz.
Jak leża tak w nocy, widza Cie we mgle,
Zawiyróm se oczy i przi mie żeś je.

Tak teskno bez Ciebie, mijo dziyń za dniym,
Bo je żeś sam w nocy, a w dziyń yno ciyń.
Bo ludzie sóm inksi i w sercach je chłód,
Tóż yno sie prziśnić mój Ślónsku żeś móg.

Mój Ślónsku z młodości. Czy wrócisz sam zaś?
Mój Ślónsku z młodości. Rozkwitniesz jak maj?
Jo licza na Ciebie i prosza Cie wróć.
O soli i chlebie powitóm. Nó pódź!
Bo w Ciebie nadzieja
Sam na lepsze dni.

Mój Ślónsku z młodości. Jo tak przaja Ci.
Mój Ślónsku z młodości. Co noc mi sie śnisz.

Fojerman


Uwaga. Śpiywać do melodyje "O gwiazdo miłosci"
 
Copyright (c)2009-2023 {Stanisław Neblik - Fojerman}