Stanisław Neblik - Fojerman Godej, czytej a pisz po ślonsku
 
Ô mie
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Linki
Fraszki a powiedzynia
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Fraszki a powiedzynia IV
Tłōmaczynia
Fraszki a ppwiedzynia V
Zwyrtki
Szpacyjka
Dlo dziecek
Tłōmaczynia II
Zwyrtki II
Dlo dziecek II
Zwyrtki III
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek III
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Limeryki III
Ślabiczka
Wiersze roztomańte
Limeryki IV
Ślabiczka II
Wiersze roztomańte II
Limeryki V
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Kiczka
Strasburg 2019
Gōrnoślōnsko Tragedyjo
Grabowina, moji gniozdo
Inksi ô nas
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany

2016.12.21


Jezusek mały


Podle melodyje „Dzisiaj w Betlejem”


1.Jezusek Mały, Jezusek Mały

dzisiej sie narodziōł,

we szopie w sianie, we szopie w sianie,

płacze z zimna, z głodu.


Mamulka Maryj,

a Zefek Stary

sianka pod głōwka

kładōm do żłōbka,

przikrywajōm deczkōm,

a nad kolybeczkōm

nynej, nynej mu śpiywajōm.


2.Pastuszki z pola, pastuszki z pola

wartko przileciały,

bo tyż Dzieciōntku, bo tyż Dzieciōntku

pokłōnić sie chciały.


Mamulka Maryj,

a Zefek Stary

sianka pod głōwka

kładōm do żłōbka,

przikrywajōm deczkōm,

a nad kolybeczkōm

nynej, nynej mu śpiywajōm.


3.Za nimi lecōm, za nimi lecōm:

wōł, ôsioł, a baran,

bo tyż chcōm przeca, bo tyż chcōm przeca

klynknyć na kolana.


Mamulka Maryj,

a Zefek Stary

sianka pod głōwka

kładōm do żłōbka,

przikrywajōm deczkōm,

a nad kolybeczkōm

nynej, nynej mu śpiywajōm.


4.Gwiozdka na niebie, gwiozdka na niebie

drōga pokazuje,

coby trefiyły, coby trefiyły

ze Wschodu Trzi Króle.


Mamulka Maryj,

a Zefek Stary

sianka pod głōwka

kładōm do żłōbka,

przikrywajōm deczkōm,

a nad kolybeczkōm

nynej, nynej mu śpiywajōm.


5.Prziwiōźli złoto, prziwiōźli złoto,

kadzidło, a mirra,

bo tyż sie chcieli, bo tyż sie chcieli

pokłōnić na chwila.


Mamulka Maryj,

a Zefek Stary

sianka pod głōwka

kładōm do żłōbka,

przikrywajōm deczkōm,

a nad kolybeczkōm

nynej, nynej mu śpiywajōm.


6.My tyż pujdymy, my tyż pujdymy

do Betlyjki możno,

bo śpiywym chcymy, bo śpiywym chcymy

Dzieciōnteczko ôgrzoć.


Mamulka Maryj,

a Zefek Stary

sianka pod głōwka

kładōm do żłōbka,

przikrywajōm deczkōm,

a nad kolybeczkōm

nynej, nynej mu śpiywajōm.


7.Pōdź z nami do dōm, pōdź z nami do dōm,

bo tam mosz wygoda,

a wejź ze sobōm, a wejź ze sobōm:

pokōj, przoci, zgoda.


Mamulka Maryj,

a Zefek Stary

sianka pod głōwka

kładōm do żłōbka,

przikrywajōm deczkōm,

a nad kolybeczkōm

nynej, nynej mu śpiywajōm.


Fojerman

 

 
Copyright (c)2009-2024 {Stanisław Neblik - Fojerman}