Giskana Fojermana Godej, czytej a pisz jak poradzisz
 
Linki
Velorex
Godōmy po naszymu
Ślōnsk znany a niyznany
Piyrszo strona
O mie
Napisz do mie - kontakt 
Fraszki a powiedzynia
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Tłōmaczynia
Dlo dziecek
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek II
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Ślónsk dzisiej III
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Wiersze roztomańte
Wiersze roztomańte II
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Miszmasz
Kiczka
Wożymy
Rybnicki rōnda
V Diktand Godki Ślōnskij
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany

V Diktand Ślōnskij Godki


Data: 25.05.2018. godz. 17:00 (ô piōntej po połedniu)

Miejsce: Rybnik-Niewiadom, Zabytkowa Kopalnia „Ignacy” (Hoym Gruba), ul.I.Mościckiego 3


Mōmy marzec, idzie ku wiośnie, a jak wiosna to Diktand Ślōnskij Godki we moju w Rybniku. Mōmy jeszcze trocha czasu, ale jo już dzisiej chca sam zaprosić wszystkich na Diktand. Możno trza zacznyć ôd tego, czym je tyn Diktand, abo raczyj czym ni ma. Diktand, to niy sōm Mistrzostwa Świata we pisaniu po ślōnsku. Diktand, to je szpas, zabawa ze ślōnskōm godkōm, świynto godki ślōnskij. Diktand Godki Ślōnskij je naszykowany ôd ludzi ze Zespołu Standaryzacyjnego Godki Śląskiej a ze Stowarzyszenia DURŚ. Patrōnat nad Diktandym, już pora lot, majōm Prezydynt Miasta Rybnika a Europoseł Marek Plura. A terazki najważniejsze: po co i dlo kogo je tyn diktand? Diktand je do kożdego ôd 0-99 lot, kery poradzi, a chce pisać po ślōnsku we „pisowni ślabikorzowej”. (Niy bydymy zaglōndać, czy kery przijechoł ze Sosnowca, abo Byndzina). Możno sam je najwiyncyj strachu z tōm „ślabikorzowōm pisowniōm”, ale niypotrzebnie. Styknie dobrze słōchać lektora, a tam kaj słyszymy „ō – o pochylone”, tam piszymy „ō” (Ślōnsk, kōń, drōga), tam kaj słyszymy „ło”, tam piszymy „ô” (ôjciec, ôrać, poôtwiyrać, ôkno). To je taki minimum. Dyć idzie tyż pisać „po swojimu” zwykłe „o”. Sam sie niy rozchodzi ô te „mistrzostwa świata”, rywalizacyjo, a bardziyj ô udział. Chcymy pokozać, że przajymy godce, a poradzymy sie niōm bawić. Niy kożdy musi być zarozki „majstrym”, najlepszy. Żodyn niy bydzie pokazowoł tego, co napiszecie, bydzie to kōmisyjnie spolōne. Dyć, jakby kery czuł sie w tym pisaniu „mocny”, tōż może prōbować wygrać, a nagrody sōm, jak dycko, piykne: Puchar Prezydynta Miasta Rybnika, gyszynk piniynżny, rajza do Bruksele ôd Europosła Marka Plury. Tōż jako, piszymy? Styknie 2-3 godziny czasu, pora groszy na bynzina, abo bilet na cug, abo autobus. Idzie tyż przijechać na kole, abo prziś piechty, kery mo blisko.

PS. Kery chcioł by pouczyć sie pisać „podle ślabikorza”, to we internecie idzie znojś materyjo do nauki, np. na Fb, kaj je strōna „Godej, czytej a pisz”, a namowiōmy tam do godanio a pisanio po naszymu. Możecie tyż napisac dō mie, a rod Wōm ôpowiym wiyncyj ô tym Diktandzie, abo podpowiym, jako sie pisze po naszymu.

Fojerman, kery pisoł 3 razy Diktand (2014 – IV plac, 2015 – I, 2016 – II, 2017 - juror)

 
Copyright (c)2009-2018 {Fojerman}