Giskana Fojermana Godej, czytej a pisz jak poradzisz
 
Linki
Velorex
Godōmy po naszymu
Ślōnsk znany a niyznany
Piyrszo strona
O mie
Napisz do mie - kontakt 
Fraszki a powiedzynia
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Tłōmaczynia
Dlo dziecek
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek II
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Ślónsk dzisiej III
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Wiersze roztomańte
Wiersze roztomańte II
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Miszmasz
Kiczka
Wożymy
Rybnicki rōnda
V Diktand Godki Ślōnskij
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany

2016.09.15

Wiesiady u Radegasta.

Pogoda mōmy latoś we wrześniu piykno, aże piykno, tōż aż żol w dōma siedzieć. Wybroł żech sie dzisiej na wiesiady do boga Radegasta, kery bazmała miyszko na gōrze Radhošť (Radhoszcz) w Republice Czeskij na granicy krajōw (wojewōdztw) ślōnsko – morawskigo a żlińskigo. Je to na pōłnocnych Morawach, kaj leży Valašsko (Morawska Wołoszczyzna). Ôd Rybnika je to kole 100 km, a i gōrki sōm tam doś wysoki, tōż Velorex ôstoł tym razym w garażu, a pojechoł żech autym. Trza jechać bez Ostrawa, potym drōgōm 58 na Pŕibor, Frenštát pod Radhoštĕm i potym idzie skryncić na wieś Trojanovice (kole 5km). Tam już sōm tabule na Pustevny. Dojyżdżo sie do wielkigo parkplacu, a potym stołkami na sznurce (krzesełkową kolejką linową) wyjyżdżo sie na wiyrch na Przełyncz Pustevny (pustelnie). Jo pojechoł inkszōm, delszōm drōgōm i nie skryncoł żech na Trojanovice, ale prosto aż do Rożnova pod Radhoštĕm i potym na lewo na drōga 35 kole 10 km do Horni Bečva i tam zaś w lewo na Pustevny. Jeszcze yno kole 10 km pod gōrka w lesie i sōm my praje na miejscu.Autym dalij nie pojadymy. Trza go ôstawić na parkplacu (80 Kc) i ruszać piechty. Za chwila widzymy Pustevny, pora zabytkowych chałup, kaj downo tymu żyli pustelniki. Jedna z tych chałup - Libušin zgorała w 2014 roku i teraz straszy tam yno trocha kamiynio. Bezmała majōm to postawić na nowo. Je tam tyż pora barōw, budek, kaj idzie co zjeś, wypić, abo kupić jako „pierdołka”. Na Pustevny przijyżdżajōm tytż te stołki na sznurkach z Trojanovic. Jedzie tyż tam jakiś autobus, sōm przistanki. Teraz idzie iś na roztomańte strōny miedzkami piechty, ale nas interesuje Radhošť. Pustevny sōm wysoko na 1018 m, a Radhošť na 1129, tōż je to ponad 100 m wyżyj, a kole sztyry a pōł km daleko. Drōga ni ma ciynżko, asfalt, abo wysute bergōm, tōż idzie sie fajnie. Dużo ludzi jedzie na kołach, mamy wiezōm dziecka we wōzkach, a idzie tyż se najōnć hulajnoga (kolobeżka). Po drōdze sōm roztomańte tabule, ławki, kaj idzie se siednyć, a podziwac na piykno prziroda. Je tam park narodowy. Kajś w połowie drōgi na wiyrch stoji pōmnik (socha) Radegasta, kaj tyż idzie chwilka siednyć, napić sie czego, a porobić fotki. Dyć my ruszōmy dalij na wiyrch. Trocha drōgi muszymy jeszcze przynś, aż zejrzymy z daleka hotel, co stoji jaki 300 m przed wiyrchym. Przi hotelu stojōm ze trzi auta. Nie wiym z kerej strōny tam przijechały. Mijōmy hotel i za chwila wiydzymy wielko wieża, co bez nia posywajōm obroz do telewizorōw. Możno kery z Was tyż z tej wieże chytoł „Rumcajsa”, abo „Makowo paniynka”? Kole wieże stoji doś wielko kaplica, a szło by pedzieć kościōł Cyryla a Metodego. Szkoda, że je zawrzyty, tōż nie idzie wlyź do pojstrzodka. Kaplica je bezmała murowano, ale z wiyrchu obito je cało drzewym. Za kaplicōm czescy wojoki stawiajōm jakiś masty z autōw, chyba bydōm mieć jakiś ćwiczynia. Chwila na fotki, trocha trza dychnyć, a ruszać nazod. Po drōdze udało mi sie pojeś ostrażnić, borōwek i za jaki trzi godziny bōł żech nazod na Pustevnach przi aucie. Tela trza liczyć na tako rajza, te trzi godziny, a jak by kery chcioł siednyć przi jakij budce na Kofola, abo inkszy napōj boga Radegasta, to tego czasu musi liczyć wiyncyj. Tōż to by było na tela, reszta możecie se poszukać w internecie, jak by kery sie tyż chcioł wybrać na wiesiady do tego boga Radegasta. Bezmała ci grzeczni dostowajom do skosztowanio tego nektaru od boga Radegasta. Po drōdze idzie tyż nawiydzić inksze ciekawe miejsca, kere jo nawiydzoł już niy roz: skansyn w Rożnovie pod Radhoštĕm, abo bliżyj Pŕibora: miasteczko Ŝtramberk, abo zōmek Hukvaldy, ale to już je ciynżko za jedyn dziyń pochytać.

Pustevny  - ruszōmy na Radhošť

Widok z Radhošťa


Idymy do gōry

Jarzōmbina czerwiōno


Hotel Radegast

Już praje sōm my na wiyrchu

Kaplica Cyryla a Metodego


Krziż przi kaplicy

Radhošť

Socha boga Radegasta


Pustevny - Mamienka


Lanovka na Pustevny

Hulajnogi do najyncio


Fojerman 

 
Copyright (c)2009-2018 {Fojerman}