Giskana Fojermana Godej, czytej a pisz jak poradzisz
 
Linki
Velorex
Godōmy po naszymu
Ślōnsk znany a niyznany
Piyrszo strona
O mie
Napisz do mie - kontakt 
Fraszki a powiedzynia
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Tłōmaczynia
Dlo dziecek
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek II
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Ślónsk dzisiej III
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Wiersze roztomańte
Wiersze roztomańte II
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Miszmasz
Kiczka
Wożymy
Rybnicki rōnda
V Diktand Godki Ślōnskij
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany

Informacja prasowa Tôwarzistwa Piastowaniô Ślónskij Môwy Danga 3/2010
Bytom: Zaproszenie na mszę z kazaniem po śląsku oraz na wycieczkę na płazy na Żabie Doły
 
Mszŏ z kŏzaniym po ślōnsku
 
Tŏwarzistwo Piastowaniŏ Ślōnskij Mŏwy „Danga” prosi wszyskich człōnkōw a przŏcieli
na Mszõ Św. w intyncyji „Dangi” ô powodzynie i prowadzyniy ôd Ducha Św.
na przileżytość drugij rocznicy, jak „Danga” została założōnŏ.
 
 
Mszŏ bydzie we sobotã, 19 czyrwca ô 6-tyj na wieczōr w klŏsztorze oo. Werbistōw w Bytōmiu przi ul. Małgorzatki 7.
Mszõ ôdprawi i kŏzaniy po ślōnsku wygłosi ks. Achim Zok.
________________________________________________
 
Co tam rzegoce we krzipopie?
Danga zaprŏszŏ na wieczornõ wandrōwkã po Żabich Dołach w Bytōmiu

Na stawach bez dziyń dzieje sie małowiela. Ale na wieczōr, jak skoro słōneczko straci sie za kōminami, zdŏ sie, iże w Żabich Dołach budzi sie nowe życie. Ôrŏz poczynŏ wszyndzie rzegotać, kumkać, kwakać a żwakać. Wodnŏ gadzina mŏ swoje coroczne weselne zgrōmadzynie – przepiykny letni żabi kōncert!

Na całym Gōrnym Ślōnsku żyje do kupy siedymnŏście gatōnkōw żabōw, chrostawych żabōw, kumkōw i wodnych jaszczurkōw. Na naszym szpacyrze sprōbujymy nieftore ś nich znojś, chycić do rynki i se je ôbejzdrzeć blank z bliska. Ôsobliwie interesujōm nŏs kumki i zielōne żabki, co nŏleżōm do gatōnkōw fest zagrōżōnych. Przi tym nauczymy sie je rozeznŏwać po głosie. Ô jejich życiu i ôbyczajach bydymy rozprawiać po ślōnsku.

Tōż Tŏwarzistwo Piastowaniŏ Ślōnskij Mŏwy „Danga“ z Czyszek prosi Wŏs piyknie do Bytōmia na wieczorny szpacyr po Żabich Dołach.

Kedy? W sobotã, 19 czyrwnia, ô dziewiōntyj na wieczōr (godz. 21:00)
Kaj? W Bytōmiu, przi wjeździe na teryn Żabich Dołōw ôd strōny ôsiedlŏ Arki Bożka, ul. Krziżowŏ.

Szpacyr bydzie twać ze pōłtora godziny i kosztuje 5 zł (dzieci za darmo). Fto chce prziś, musi nōm nŏprzōd posłać e-mail na adresã grzegorz.wieczorek@slonskomowa.com

Dejcie pozōr: Na naszã wandrōwkã bierymy nojwyżyj 15 ludzi. Na szpacyr pōdymy nawet wtedy, jeźli bydzie lŏć jak z kōnwie. Nōm psota niy wadzi, bo żaby bardzo rade kōmpiōm sie w dyszczu. Ôbujcie se gumiŏki a sprŏwcie se małõ siyć do chytaniŏ szmaterlŏkōw.
 ______________________________________________
 
Co tam rzegoce we krzipopie?
Danga zaprasza na wieczorną wyprawę na płazy na terenie zespołu krajobrazowo-przyrodniczego „Żabie Doły” w Bytomiu

Większości społeczeństwa Górny Śląsk kojarzy się z degradacją ekologiczną. Niewielu zdaje sobie sprawę, że nawet w samym centrum obszarów przemysłowych znajduje się wiele miejsc, które są ostoją śląskiej przyrody. Jednym z takich uroczysk jest użytek ekologiczny Żabie Doły pomiędzy Bytomiem i Chorzowem – miejsce rozrodu płazów o znaczeniu regionalnym.

Uczestnicy wycieczki, która będzie trwała około półtora godziny, będą mieli okazję nauczyć się rozpoznawać rodzime gatunki płazów, przede wszystkim rzekotkę drzewną i kumaka nizinnego. O ich życiu i obyczajach przewodnik będzie opowiadał po śląsku. Szczególną uwagę poświęcimy śląskim nazwom płazów.

Kiedy? W sobotę, 19 czerwca, o godzinie 21:00.
Gdzie? W Bytomiu, przy wjeździe na teren zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Żabie Doły od strony osiedla Arki Bożka
Organizator: Tŏwarzistwo Piastowaniŏ Ślōnskij Mŏwy „Danga“.
Opłata: 5 zł (dzieci uczestniczą za darmo)
Uwaga! Liczba uczestnikōw jest ograniczona do 15 osób. Chętnych do udziału w wycieczce prosimy o uprzednie zgłoszenie się (e-mail: grzegorz.wieczorek@slonskomowa.com)
Wskazówka dla dziennikarzy: W ten sam dzień, już o godzinie 14:00, odbędzie się walne zebranie członków Dangi w Bytomiu przy ul. Małgorzatki 7.
 
 
 
Copyright (c)2009-2018 {Fojerman}