Giskana Fojermana Godej, czytej a pisz jak poradzisz
 
Linki
Velorex
Godōmy po naszymu
Ślōnsk znany a niyznany
Piyrszo strona
O mie
Napisz do mie - kontakt 
Fraszki a powiedzynia
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Tłōmaczynia
Dlo dziecek
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek II
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Ślónsk dzisiej III
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Wiersze roztomańte
Wiersze roztomańte II
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Miszmasz
Kiczka
Wożymy
Rybnicki rōnda
V Diktand Godki Ślōnskij
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany


Tôwarzistwo Piastowaniô Ślónskij Môwy „Danga“


było założóne 8 marca 2008 roku we Czyszkach (Cisek). Po poprôwkach we statucie, w maju 2008, zostało zarejestowane w sóndzie w Òpolu 3 czyrwca 2008 r, pod numerym KRS  0000307281.

Tôwarzistwo Danga chce wrócić do korzyni, do prawej, ślónskij môwy naszych òjców, a starzików. Chcymy prziwrócić naszym dziecióm môwã, co jóm znali nasze starziki, ale chcymy tyż doprowadzić do ujednolicyniô pisownie na całym Ślónsku od Ópolô, przez Cieszyn, do Katowic, z zachowaniym lokalnych dialektów.

Na dzisiej min. Tôwarzistwo, razym z Towarzistwym Pro Loquela Silesiana, opracowuje ślónski ślabikôrz i zasady pisowniy jynzyka ślónskigo


Fojerman

 
Copyright (c)2009-2018 {Fojerman}