Giskana Fojermana Godej, czytej a pisz jak poradzisz
 
Linki
Velorex
Godōmy po naszymu
Ślōnsk znany a niyznany
Piyrszo strona
O mie
Napisz do mie - kontakt 
Fraszki a powiedzynia
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Dlo dziecek
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek II
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Ślónsk dzisiej III
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Wiersze roztomańte
Wiersze roztomańte II
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Miszmasz
Kiczka
Wożymy
Rybnicki rōnda
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany


           

Ślōnski abecadło

 

To je kokot, to je pultok, a sam gynś ze pilynciym,

To sōm kaczki, to sōm cipki, gusioki a barany.

Gusioki, barany, kaczki, cipki,

Kokot, pultok, a sam gynś ze pilynciym.

(...)


 

 

Posłōchej i poczytej

O Tigrze we fligrze 

Rybnik

z ôkyn Velorexa

Godōmy

po naszymu
 

Fojerman.



Poczytej a posłōchej


 
 

Na – kocianka

Do dzisiej spōminajōm sam ludzie Johanka,
W jednej wsi mioł baba, a w drugij kochanka,
Dyć na Dziyń Kobiyt
Dostały obie:
Kochanka - nelka, a baba – kocianka.


 
Fojerman




Sowy

Wadziły sie kedyś w lesie mōndre sowy:
Jako pisać piōrym słowa ptosij mowy?
- To mo być ze kryskōm! - jedne sōm uparte.
- Z jakōm zaś tam kryskōm? Z kropkami, otwarte!
- Musi być inakszy, niż piszōm te orły!
- Muszymy wymyśleć nasze, sowi formy!
I tak sie wadziły, bez wieki, do kupy,
Aż niy wyginyły, jak downij mamuty.

Fojerman

Ô fanie

Jo mōm w sercu Ślōnsk, a niy na fanie,
Bo fana może mi kery wziōnś, a serce ôstanie.

Fojerman


Na przoci

Śpiychejcie sie przoć ludziōm,

Tak wartko sie sam stōnd kludzōm

Fojerman




Dwa moje ja
 
Ciągle są we mnie dwa moje ja,
Jedno na tak, drugie na nie,
Ciągle się o mnie toczy gra,
Jedno jest dobre, a drugie złe.
 
Ciągle upadam i się podnoszę,
Raz lepiej jest, raz gorzej.
O jedno tylko proszę:
Pomóż mi walczyć, Boże.
 
Fojerman

 
Copyright (c)2009-2018 {Fojerman}